Αιματολογία - Θρόμβωση

Θέμα: 

Βιβλιογραφική παραπομπή

  • Incidence of venous thromboembolism in hospitalized patients with COVID-19.
    Middeldorp S, et al. JThrombHaemost. 2020 May 5. doi: 10.1111/jth.14888.

Κύρια σημεία

  • Αναδρομική μελέτη 198 ασθενών με COVID-19 που χρειάστηκαν εισαγωγή σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Άμστερνταμ, Ολλανδία.
  • Στο 3% των ασθενών που δεν χρειάστηκαν εισαγωγή στην ΜΕΘ επιβεβαιώθηκε Φλεβική ΘρομβοΕμβολική Νόσος (ΦΘΕΝ), όπως και στο 47% των ασθενών που εισήχθησαν στην ΜΕΘ (συμπτωματική στο 60% των τελευταίων), παρά την χορήγηση προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής.
  • Κανένας από τους ασθενείς που έλαβαν αντιπηκτική αγωγή σε θεραπευτική δόση (για διάφορους λόγους) δεν εμφάνισεθρομβωτική επιπλοκή.
  • Είναι ακόμα άγνωστο αν μεγαλύτερη δόση αντιπηκτικής αγωγής συμβάλει σε καλύτερη πρόγνωση των ασθενών με COVID-19.

Πρακτική σημασία

  • Είναι πιθανό μεγαλύτερης έντασης προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή, τόσο σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε κοινό θάλαμο όσο καισε ασθενείς σε ΜΕΘ, όχι μόνο να μειώνει την συχνότητα εμφάνισης ΦΘΕΝ σε ασθενείς με COVID-19  αλλά και την θνητότητα, κάτι που πρέπει να ελεγχθεί σε μελλοντικές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες.