Μονάδες & Ιατρεία

Τηλέφωνο:
1535
Εξωτερικά Ιατρεία:
Κάθε Τετάρτη 10:00-14:00 (τηλ: 1535)
Τηλέφωνο:
1535 ή 210-7706410
Εξωτερικά Ιατρεία:
κάθε Τρίτη
Τηλέφωνο:
1535
Εξωτερικά Ιατρεία:
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10:00-14:00 (τηλ: 1535)
Τηλέφωνο:
1535
Εξωτερικά Ιατρεία:
Γενικό Ενδοκρινολογικό: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή (τηλ: 1535), Πολυδύναμο Ενδοκρινολογικό, Γενικό Διαβητολογικό: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (τηλ: 1535), Παθήσεων του Θυρεοειδή: Κάθε Παρασκευή (τηλ: 1535), Νευροενδοκρινικών Παθήσεων: Κάθε Τετάρτη (τηλ: 1535)
Τηλέφωνο:
1535
Εξωτερικά Ιατρεία:
κάθε Παρασκευή 09.00-11.00
Τηλέφωνο:
1535
Εξωτερικά Ιατρεία:
κάθε Πέμπτη 10.00 - 14.00
Τηλέφωνο:
1535
Εξωτερικά Ιατρεία:
Κάθε Τετάρτη 10:00-14:00 (τηλ: 1535)
Τηλέφωνο:
1535
Εξωτερικά Ιατρεία:
Δευτέρα και Πέμπτη
Τηλέφωνο:
210-7706410
Εξωτερικά Ιατρεία:
κάθε Τρίτη
Τηλέφωνο:
1535 κωδ 08174
Εξωτερικά Ιατρεία:
Κάθε Τρίτη