Ιατρείο Covid 19 & Λοιμώξεων

Περιγραφή: 

Η Μονάδα COVID-19 (ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Β) της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» σε συνεργασία με την 2η Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκομείου, έχει οργανώσει ένα τακτικό εξωτερικό ιατρείο για τους ασθενείς με COVID-19 λοίμωξη που είχαν νοσηλεύσει οι δύο κλινικές. Το ιατρείο ξεκίνησε πιλοτικά την λειτουργία του από τον Ιούνιο του 2020.

Από αρχές του 2021 όλοι οι νοσηλευόμενοι ασθενείς των δυο τμημάτων λαμβάνουν ραντεβού με το εξιτήριο και προσέρχεται πάνω από το 80% αυτών στο προγραμματισμένο ραντεβού. Το πρωτόκολλο παρακολούθησης περιλαμβάνει μία αρχική εκτίμηση  4-8 εβδομάδες μετά το εξιτήριο και επανεκτίμηση με αξονική θώρακος στις 12 εβδομάδες[1], κλινική εκτίμηση, εργαστηριακό έλεγχο ενώ λειτουργικές δοκιμασίες αναπνοής (πχ σπειρομέτρηση ή διάχυση) και περαιτέρω παρακολούθηση πραγματοποιείται με βάση τις ενδείξεις κατά τον έλεγχο των 12 εβδομάδων μετά το εξιτήριο. Υπάρχει συνεργασία για παραπομπές με άλλες ειδικότητες (καρδιολόγος, νευρολόγος, ρευματολόγος, νεφρολόγος, ψυχίατρος ή δερματολόγος) στο ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ή άλλα τμήματα του ΕΚΠΑ ή του ΕΣΥ όταν χρειάζεται. Συνολικά έχουν διασυνδεθεί με το ιατρείο περίπου 300 ασθενείς.

Το ιατρείο επίσης ανταποκρίνεται  σε αιτήματα συμβουλευτικής ή παραπομπές από ιατρούς της πρωτοβάθμιας ή νοσοκομείων της  επαρχίας, ενίοτε και με παροχή σε αυτούς ή σε ασθενείς με προβλήματα πρόσβασης λόγω απόστασης ή κινητικότητας μεταξύ αυτών που νοσηλεύτηκαν στα εν λόγω τμήματα και με υπηρεσίες τηλεϊατρικής (τηλεδιάσκεψη).

Το ιατρείο στελεχώνεται σε μόνιμη βάση από Παθολόγο-Λοιμωξιολόγο της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής (Ελένη Κάκαλου, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ και Βησσαρία Σακκά, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ) και Πνευμονολόγο της 2ης Πνευμονολογικής Κλινικής (Ουρανία Κολτσίδα, Επιμελήτρια Β ΕΣΥ). Επιστημονικά υπεύθυνες του ιατρείου έχουν οριστεί οι κ. Γαρυφαλλιά Πουλάκου, Επίκουρη καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων ΕΚΠΑ και η Ελένη Κάκαλου, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ υπό Συντονιστή Διευθυντή τον Καθηγητή Παθολογίας-Ογκολογίας Κ.Ν. Συρίγο,  Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του ΕΚΠΑ.

Το Τμήμα Λοιμώξεων Β, Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του ΕΚΠΑ στο ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», λειτουργεί επίσης τακτικό εξωτερικό ιατρείο λοιμώξεων. Επιστημονικά υπεύθυνη είναι η κ. Γαρυφαλλιά Πουλάκου, Επίκουρη καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων του ΕΚΠΑ. Το ιατρείο εξυπηρετεί περιστατικά HIV/AIDS, συλλοίμωξης HIV/AIDS με φυματίωση ή και ηπατίτιδες, ταξιδιωτικής ιατρικής και άλλων λοιμώξεων που χρήζουν διάγνωσης η  παρακολούθησης σε εξωτερική βάση.

 

[1] Δεν ελέγχονται με αξονική αλλά με ακτινογραφία θώρακος ασθενείς που νοσηλεύτηκαν για άλλους λόγους και δεν είχαν αναπνευστική ανεπάρκεια ή διηθήματα κατά την νοσηλεία τους, οι οποίοι αποτελούν έναν πολύ μικρό αριθμό ασθενών.