Συγγράμματα μελών της Κλινικής

Διεθνείς Εκδόσεις

 • ERLOTINIB IN LUNG CANCER: IMPACT & EXCEPTIONAL CASES
  ERLOTINIB IN LUNG CANCER: IMPACT & EXCEPTIONAL CASES
  Συντάκτες:
  Konstantinos N. Syrigos
  Εκδότης:
  Focus on Health Ltd. Publications, Athens 2014
 • BEVACIZUMAB IN LUNG CANCER: IMPACT & EXCEPTIONAL CASES
  BEVACIZUMAB IN LUNG CANCER: IMPACT & EXCEPTIONAL CASES
  Συντάκτες:
  Konstantinos N. Syrigos
  Εκδότης:
  Focus on Health Ltd, Athens 2013
 • ESMO GLOSSARY OF TRANSLATIONAL RESEARCH
  ESMO GLOSSARY OF TRANSLATIONAL RESEARCH
  Συντάκτες:
  ESMO Translational Research Group
  Εκδότης:
  ESMO Press, November 2012
 • TUMOURS OF THE CHEST: BIOLOGY, DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
  TUMOURS OF THE CHEST: BIOLOGY, DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
  Συντάκτες:
  Konstantinos N. Syrigos, Chris Nutting, Ch. Roussos
  Εκδότης:
  Springer – Verlang Co, New York, May 2006
 • TARGETED THERAPY OF CANCER
  TARGETED THERAPY OF CANCER
  Συντάκτες:
  Konstantinos N. Syrigos, Kevin J Harrington
  Εκδότης:
  Oxford University Press, London, May 2002
 • IMMUNOLOGY FOR SURGEONS
  IMMUNOLOGY FOR SURGEONS
  Συντάκτες:
  Andrew Zbar, Kirk Bland, Konstantinos N. Syrigos
  Εκδότης:
  Springer-Verlang, London, February 2002
 • PROSTATE CANCER: BIOLOGY, DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
  PROSTATE CANCER: BIOLOGY, DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
  Συντάκτες:
  Konstantinos N. Syrigos
  Εκδότης:
  Oxford University Press, London, Nov. 2001, pages 479
 • ΒLADDER CANCER: BIOLOGY, DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
  ΒLADDER CANCER: BIOLOGY, DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
  Συντάκτες:
  Konstantinos N. Syrigos, Donald R. Skinner
  Εκδότης:
  Oxford University Press, London, March 1999, pages 469
 • AIDS AND MALIGNANCIES: CURRENT CONCEPTS AND PERSPECTIVES
  AIDS AND MALIGNANCIES: CURRENT CONCEPTS AND PERSPECTIVES
  Συντάκτες:
  B Golematis, Vincent T. DeVita Jr, K.N. Syrigos, Μ Konstntoulakis
  Εκδότης:
  John Wileys & Sons Ltd, London October 1996, pages 338

Ελληνικές Εκδόσεις

 • ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
  Συντάκτες:
  ΚΝ Συρίγος, Α. Βασσιάς, Μ. Μούτσος, Κ. Καζιάνη, Α. Κόλλιας
  Εκδότης:
  Hillside Press
 • ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΘΩΡΑΚΑ
  ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΘΩΡΑΚΑ
  Συντάκτες:
  Γιάννης Γκιόζος, Αδριαννή Χαρπίδου, KN Συρίγος
  Εκδότης:
  Εκδόσεις Παρισιάνου, Φεβρουάριος 2012
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
  Συντάκτες:
  A. Χαραλαμπόπουλος, KN Συρίγος
  Εκδότης:
  Γραφικές εκδόσεις Δούκα, Νοέμβριος 2000, σελίδες 205
 • HARRISON ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
  HARRISON ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
  Συντάκτες:
  Dan L. Longo, KN Συρίγος
  Εκδότης:
  Εκδόσεις Παρισιάνου, Φεβρουάριος 2011
 • ΟΔΗΓΟΣ ΤΣΕΠΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  ΟΔΗΓΟΣ ΤΣΕΠΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  Συντάκτες:
  Edward Chu, Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης KN Συρίγος
  Εκδότης:
  Εκδόσεις Παρισιάνου