Εξωτερικό Ογκολογικό Ιατρείο Γ’ΠΠ

Περιγραφή: 

Στην Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εδρεύει στο ΓΝΑ «Η Σωτηρία», εκτός των υπολοίπων τμημάτων λειτουργούν και τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε καθημερινή βάση. Στα ιατρεία αυτά παρακολουθούνται πάνω από 50 άτομα ημερησίως. Το τμήμα υποστηρίζεται από μια κεντρική γραμματεία που βρίσκεται στο 2ο όροφο του κτιρίου, η οποία ούσα υπεύθυνη κανονίζει τα ραντεβού των ασθενών και φροντίζει για τις απαραίτητες οδηγίες μόλις προσέρχονται.

Τα γραφεία στα οποία εξετάζονται οι ασθενείς βρίσκονται στον 1ο όροφο όπου είναι και ο χώρος αναμονής.

Εκτός από το βασικό Ογκολογικό εξωτερικό ιατρείο στα εξωτερικά ιατρεία υπάρχουν επιπλέον τα εξής τμήματα: Υπέρτασης, Αιματολογικό, Νεφρολογικό, Γαστρεντερολογικό, Ενδοκρινολογικό, Διαβητολογικό, Νευροενδοκρινικών παθήσεων, Αγγειολογικό, Καρδιο-ογκολογικό, Λοιμωξιολογικό, Ψυχιατρικό, Διακοπής Καπνίσματος και βέβαια Ιατρείο Πόνου.

Όλοι οι ασθενείς υποστηρίζονται από διατροφολόγο όποτε χρειαστεί, ενώ οι ασθενείς που θα υποβληθούν σε βρογχοσκόπηση εκτιμώνται και προγραμματίζονται για την εξέταση από τον υπεύθυνο Πνευμονολόγο.

Οι ασθενείς προσέρχονται καθημερινά βάσει των ραντεβού τους και αφού εξεταστούν – εκτιμηθούν τους δίδονται οι οδηγίες και γίνεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των απαραίτητων συνταγών που αφορούν σε φάρμακα και εξετάσεις.

Υπάρχει επιπλέον καθημερινή τηλεφωνική υποστήριξη βάσει της οποίας οι ασθενείς που προσέρχονται στο τακτικό εξωτερικό ιατρείο ή υποβάλλονται σε θεραπεία αναφέρουν οποιονδήποτε προβληματισμό ή πρόβλημα που τυχόν προκύπτει μέχρι την επόμενη συνάντηση, οπότε και ο αντίστοιχος ιατρός επικοινωνεί μαζί τους δίνοντας οδηγίες στο βαθμό που είναι δυνατό.