Κέντρο Υπέρτασης

Τηλέφωνο ιατρείου: 
1535
Εξωτερικά Ιατρεία: 
Δευτέρα και Πέμπτη
Περιγραφή: 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Περίπου 80-100 ασθενείς με υπέρταση και άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου ή καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, δυσλπιδαιμία, νεφροπάθεια, κλπ επισκέπτονται το ΚΥ ανά εβδομάδα. Εξετάζονται επίσης έφηβοι και παιδιά με πιθανή υπέρταση που παραπέμπονται από παιδιατρικά νοσοκομεία ή από ιδιώτες γιατρούς. Η βάση δεδομένων του ΚΥ περιλαμβάνει συνολικά πάνω από 9.000 ασθενείς.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Πάνω από 30 γιατροί (παθολόγοι, καρδιολόγοι, παιδίατροι, νεφρολόγοι, γενικοί ιατροί) έχουν μετεκπαιδευτεί στην υπέρταση στο ΚΥ, για τουλάχιστον ένα έτος ο καθένας. Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος του ΚΥ έχουν εκπονηθεί 23 διδακτορικές διατριβές σε νέους γιατρούς (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημείου Αθηνών).

ΕΡΕΥΝΑ

Το Κέντρο Υπέρτασης έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα με πάνω από 250 δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά του PubMed και πάνω από 250 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Αναφορές των δημοσιεύσεων αυτών (citations) έχουν γίνει σε πάνω από 10.000 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, περιλαμβανομένων και αναφορών σε κείμενα Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής, Αμερικανικής, Βρετανικής, Καναδέζικης, Αυστραλιανής και Ιαπωνικής Εταιρείας Υπέρτασης. Κύριες ερευνητικές γραμμές του ΚΥ είναι: Ιατρική τεχνολογία και μεθοδολογία αξιολόγησης της αρτηριακής πίεσης, υπέρταση παιδιών και εφήβων, αναίμακτες τεχνικές εκτίμησης του καρδιαγγειακού συστήματος, κλινική φαρμακολογία και αξιολόγηση δράσης αντιυπερτασικών φαρμάκων, κολπική μαρμαρυγή, καρδιαγγειακή επιδημιολογία, κ.α. Το ΚΥ έχει κατά περιόδους συνεργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα με σημαντικές ομάδες επιστημόνων σε διεθνές επίπεδο.