Στεργίου Σ. Γεώργιος

Όνομα: 
Στεργίου Σ. Γεώργιος
Ειδικότητα: 
Καθηγητής Παθολογίας & Υπέρτασης
Υπευθυνος/η στο: 
Κέντρο Υπέρτασης
Ιδιότητα: 
Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7, Γ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο «Σωτηρία»
 • Υπεύθυνος Κέντρου Υπέρτασης STRIDE-7 (Ευρωπαϊκή Ένωση), Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Κέντρο Αριστείας Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (ESH).
 • Υπεύθυνος Διεθνούς Οργανισμού STRIDEBP για Τεχνολογία/Μεθοδολογία Μετρήσεων Αρτηριακής Πίεσης (www.stridebp.org)
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης (ISH).
 • Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης για Τεχνικές Μέτρησης Αρτηριακής Πίεσης και Καρδιαγγειακή Μεταβλητότητα.
 • Εκπρόσωπος Παγκόσμιας Ένωσης για την Υπέρτασης (WHL) για Μετρήσεις Αρτηριακής Πίεσης.
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Διεθνούς Ένωσης για την Παιδιατρική Υπέρταση (IPHA).
 • Μέλος επιτροπής InternationalOrganizationforStandardization (ISO) για Τεχνολογία Μέτρησης Αρτηριακής Πίεσης.
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης SCENIHR (Sphygmomanometers).
 • ΕκλεγμένοςFellow Royal College of Physicians (FRCP), Γλασκώβη, Μ. Βρετανία.
 • Βραβείο «PeterSleight» Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης για εξαιρετική συμβολή στην έρευνα, εκπαίδευση και ηγεσία στην υπέρταση.
 • Τέως Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης. Συντονιστής σύνταξης Ελληνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Υπέρταση και την Παιδιατρική Υπέρταση. Ιδρυτής «Σχολείου Υπέρτασης».
 • Προσκεκλημένος ομιλητής σε συνέδρια επιστημονικών Εταιρειών Υπέρτασης (Διεθνούς, Ευρωπαϊκής, Αυστραλιανής, Βελγικής, Γερμανικής, Δανικής, Ιαπωνικής, Ινδικής, Ισπανικής, Ιταλικής, Καναδικής και Κινέζικης, >100 διαλέξεις). 
 • Μέλος συγγραφικής ομάδας κατευθυντήριων οδηγιών Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης για: 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης; Μετρήσεις στο σπίτι και ιατρείο; Υπέρταση σε παιδιά-εφήβους; Οργάνωση Ιατρείου Υπέρτασης; Πρωτόκολλο πιστοποίησης συσκευών μέτρησης αρτηριακής πίεσης; Προδιαγραφές επαγγελματικών συσκευών.
 • Μέλος συντακτικής επιτροπής 11 περιοδικών PubMed.Κριτής (Reviewer): 58 περιοδικά PubMed; BrMedJPublishingGroup, McMasterUniversity'sHealthInformationResearch; EuropeanResearchCouncil; 25 διεθνή συνέδρια Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης.
 • Μέλος Ευρωπαϊκής, Διεθνούς και Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης.
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μεθοδολογία και τεχνολογία αξιολόγησης αρτηριακής πίεσης, Υπέρταση λευκής μπλούζας, Συγκαλυμμένη υπέρταση, Επιδημιολογία και ρύθμιση της υπέρτασης, Παιδιατρική-εφηβική υπέρταση, Δράση αντιυπερτασικών φαρμάκων.
 • Δημοσίευση >330 PubMed άρθρων σε ξενόγλωσσα περιοδικά. Παρουσίαση >300 περιλήψεων σε ιατρικά συνέδρια. Επιτήρηση 25 διδακτορικών διατριβών.
 • h-index 67. Αναφορές (citations) >30.000 συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε Κατευθυντήριες Οδηγίες Ευρωπαϊκής, Διεθνούς, Αμερικανικής, Βρετανικής, Καναδικής και Ιαπωνικής Εταιρείας Υπέρτασης.