Κόλλιας Αναστάσιος

Όνομα: 
Κόλλιας Αναστάσιος
Ειδικότητα: 
Ειδικός Παθολόγος
Προσωπικό στο: 
Κέντρο Υπέρτασης
Ιδιότητα: 
Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7, Γ’ Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
 • Αριστούχος απόφοιτος και αριστούχος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.
 • Εργασία σε πανεπιστημιακές κλινικές στην Ελλάδα (Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Γ΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία») και στην Ιταλία (Department of Cardiovascular, Neural and Metabolic Sciences, S. Luca Hospital, IRCCS, Istituto Auxologico Italiano, University of Milano-Bicocca, Milan, Italy). Από το 2008-σήμερα εργασία στην Γ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» (Επιστημονικός Συνεργάτης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Επιμελητής ΕΣΥ, Καθηγητής Παθολογίας).
 • Κλινική εμπειρία στην αντιμετώπιση της υπέρτασης, της υπερλιπιδαιμίας, του σακχαρώδη διαβήτη.
 • Ευρωπαϊκή εξειδίκευση στην Υπέρταση (Clinical Hypertension Specialist- European Society of Hypertension).
 • Eρευνητικά ενδιαφέροντα: μεθοδολογία αξιολόγησης αρτηριακής πίεσης, πιστοποίηση τεχνολογίας μέτρησης αρτηριακής πίεσης ( https://www.stridebp.org/ ), εκτίμηση αρτηριακής πίεσης σε ειδικούς πληθυσμούς (παιδιά-έφηβοι, κολπική μαρμαρυγή), αξιολόγηση ασυμπτωματικής βλάβης σε όργανα-στόχους, αθηρωμάτωση καρωτίδων, αξιολόγηση καρδιαγγειακού κινδύνου, στρατηγική θρομβοπροφύλαξης σε COVID-19.
 • Συμμετοχή στη σύνταξη ευρωπαϊκών και διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών καθώς και σε πολυάριθμα ελληνικά και διεθνή συνέδρια με διαλέξεις και ανακοινώσεις (>260).
 • 5 υποτροφίες και 8 βραβεία έρευνας.
 • Συμμετοχή σε 5 ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και ΕΣΔΥ.
 • Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: Έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση».
 • Κριτής εργασιών (Reviewer) σε 40 PubMed περιοδικά.
 • Μέλος Συντακτικής Επιτροπής (Editor): J Clin Med, J Clin Hypertens
 • PubMed δημοσιεύσεις: >150
  (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=kollias+a&sort=date&size=200)
 • Scopus citations: >6000; h-index: 41
  (https://scholar.google.gr/citations?user=scz7A5EAAAAJ&hl=en).