Πανεπιστημιακό Διατομεακό Ψυχιατρικό Ιατρείο

Υπεύθυνος

Περιγραφή: 

Το  Εξωτερικό Ψυχιατρικό Ιατρείο της Γ΄ΠΠ Κλινικής απευθύνεται σε ενήλικες ασθενείς, που νοσηλεύονται, λαμβάνουν θεραπεία ή παρακολουθούνται  στη Γ΄ΠΠ Κλινική. Σκοπός του είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ποιοτικής φροντίδας σε άτομα που παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα ψυχικών διαταραχών.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν σε:

  • Ψυχιατρική διάγνωση
  • Ψυχομετρία
  • Συνταγογράφηση
  • Σχεδιασμός θεραπευτικού πλάνου
  • Ψυχολογική υποστήριξη  και Συμβουλευτική
  • Κλινική παρακολούθηση
  • Παραπομπή σε δομές ψυχικής υγείας εφόσον κριθεί απαραίτητο

Οι υπηρεσίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση  της νόσου των ψυχικά πασχόντων κατά την περίοδο της οξείας φάσης της νόσου, όπως και κατά την αποδρομή της, στην μείωση των επανεισαγωγών ή την αποτροπή της εισαγωγής  σε ψυχιατρική κλινική και στην πρόληψη των υποτροπών.