Πανεπιστημιακό Διατομεακό Αγγειολογικό Ιατρείο

Τηλέφωνο ιατρείου: 
210-7706410
Εξωτερικά Ιατρεία: 
κάθε Τρίτη
Περιγραφή: 

Σκοπός του Αγγειολογικού Ιατρείου είναι ο έλεγχος, η διάγνωση, η παρακολούθηση και η θεραπεία των αγγειoλογικών παθήσεων (αρτηρίες, φλέβες, λεμφαγγεία). Το ιατρείο παρακολουθεί νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς με αγγειολογικά νοσήματα των αρτηριών, φλεβών και λεμφαγγείων, καθώς και με τους συνοδούς παράγοντες κινδύνου των παθήσεων αυτών. Στο ιατρείο γίνεται λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, χρήση απεικονιστικών και διαγνωστικών μηχανημάτων όπως του Doppler καθώς και θεραπεία ανάλογα με την πάθηση του ασθενή

Ειδικότερα ασχολείται με την διάγνωση και θεραπεία των παρακάτω παθήσεων:

Α) Παθήσεις αρτηριών: περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια (διαλείπουσα χωλότητα), αθηρωμάτωση αρτηριών (καρωτίδων και γενικά των μεγάλων αρτηριών, των σπλαγχνικών και νεφρικών), διαβητικό πόδι με ή χωρίς έλκος, αγγειΐτιδες, διαταραχές της μικροκυκλοφορίας, συγγενείς και επίκτητες αρτηριοπάθειες.

Β) Παθήσεις φλεβών: πρωτοπαθές και δευτεροπαθές φλεβική ανεπάρκεια (κιρσοί, μεταθρομβωτικό σύνδρομο) φλεβικά έλκη, φλεβικές θρόμβωση.

Γ) Παθήσεις λεμφαγγείων: λεμφαγγειΐτιδες, πρωτοπαθή και δευτεροπαθή λεμφοιδήματα, μικτό λεμφοίδημα (συνύπαρξη λεμφοιδήματος με οιδήματα άλλης αιτιολογίας).

Δ) Επίσης γίνεται έλεγχος, καταγραφή, παρακολούθηση των παραγόντων κινδύνου όπως δυσλιπιδαιμία, σακχαρώδη διαβήτη, κάπνισμα, παχυσαρκία και οι επιπλοκές τους καθώς και αντιμετώπιση αυτών με τα άλλα εξειδικευμένα ιατρεία.