Αιματολογική Μονάδα

Τηλέφωνο ιατρείου: 
1535
Εξωτερικά Ιατρεία: 
Κάθε Τετάρτη 10:00-14:00 (τηλ: 1535)
Περιγραφή: 

Η Αιματολογική Μονάδα της Γ΄ΠΠ Κλινικής παρακολουθεί εξωτερικούς ασθενείς, ασθενείς νοσηλευόμενους στην Γ΄ΠΠ Κλινική, αλλά καλύπτει αιματολογικά και όλες τις Κλινικές του ΓΝΑ «Η Σωτηρία», καθώς δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο Τμήμα, Μονάδα ή Ιατρείο στο Νοσοκομείο.

Η Αιματολογική Μονάδα έχει πλούσιο κλινικό έργο, που καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης Αιματολογίας. Συμμετέχει στο Πρόγραμμα Γενικών Εφημεριών του ΓΝΑ «Η Σωτηρία» μαζί με την Γ΄ΠΠ Κλινική, όπου και νοσηλεύει ασθενείς όταν χρειάζεται. Επίσης λειτουργεί Εξωτερικά Ιατρεία, Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας καθώς και Αιματολογικό Εργαστή.

Η Αιματολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ διαθέτει επιστημονικό προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό, εξειδικευμένο στη διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση καλοήθων και κακοήθων αιματολογικών παθήσεων. Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνται πλήθος θεραπειών και μεταγγίσεων αίματος και παραγώγων του, σε ασθενείς με κακοήθη αιματολογικά νοσήματα στην Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας της Κλινικής. Για μεγαλύτερης έντασης και διάρκειας θεραπείες υπάρχει η δυνατότητα νοσηλείας των ασθενών στην Γ΄ΠΠ Κλινική. Στις καθημερινές δραστηριότητες της Αιματολογικής Μονάδας περιλαμβάνονται: εκτιμήσεις νοσηλευόμενων ασθενών και διενέργεια παρακλινικών και εργαστηριακών διαγνωστικών δοκιμασιών (γενική αίματος, μυελόγραμμα, οστεομυελική βιοψία, εξέταση μυελικού επιχρίσματος και επιχρίσματος περιφερικού αίματος κ. ά.), τόσο για ασθενείς που παρακολουθεί η Μονάδα, όσο και για νοσηλευόμενους ασθενείς της Κλινικής.

Η  Αιματολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ είναι επιφορτισμένη με την αιματολογική κάλυψη όλου του ΓΝΑ «Η Σωτηρία», με τη διενέργεια αιματολογικών εκτιμήσεων (συμβουλευτική Αιματολογία) στους ασθενείς των υπολοίπων κλινικών του Νοσοκομείου.