Ανοσιακή απάντηση μετά την τρίτη δόση του εμβολίου BNT162b2 σε εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη

Κωνσταντίνος Νικ. Συρίγος

Το εμβόλιο Pfizer-BioNTech mRNA COVID19 (BNT162b2) βρέθηκε να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό έναντι της συμπτωματικής λοίμωξης SARS-CoV-2, με  την αποτελεσματικότητα του  εμβολίου να φθάνει το  94% σε τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή ενώ η  αποτελεσματικότητα σε μελέτες στον πληθυσμό  του  Ισραήλ έφθασε το 94-95%  .  Παρόμοια ποσοστά αποτελεσματικότητας (97% έναντι συμπτωματικής λοίμωξης και 86% έναντι ασυμπτωματικής λοίμωξης) βρέθηκαν στους  εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η μείωση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, ταυτόχρονα με την εξάπλωση της παραλλαγής δέλτα (B.1.617.2), ώθησε το Ισραηλινό Υπουργείο Υγείας να συστήσει, στις αρχές Αυγούστου 2021, μια αναμνηστική δόση για άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω στα οποία χορηγήθηκε δεύτερη δόση του εμβολίου τουλάχιστον 5 μήνες νωρίτερα.

Οι ιατροί της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», ενός από τα νοσοκομεία που δέχτηκε το μεγαλύτερο όγκο ασθενών της πανδημίας, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κο Συρίγο Κωνσταντίνο, καταγράφει τα νεότερα δεδομένα που αφορούν τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης όπως αυτά αποτυπώνονται σε πρόσφατη δημοσίευση στο έγκριτο περιοδικό  The Lancet (DOI: https://doi.org/10.1016/S2666-5247(21)00272-X). Οι ερευνητές εδώ αναφέρουν  την επίδραση μιας τρίτης δόσης BNT162b2 στις μετρούμενες συγκεντρώσεις  των αντισωμάτων  IgG  έναντι  του SARS-CoV-2 σε υπαλλήλους του Ιατρικού Κέντρου του Τελ-Αβίβ οι οποίοι έλαβαν αυτή τη  δόση του εμβολίου από την 1η έως τη 18η Αυγούστου του 2021. Οι συγκεντρώσεις αντισωμάτων  έναντι της ακίδας του ιού  καθορίστηκαν με τη δοκιμασία ADVIA Centaur SARS-CoV-2 IgG. Τα χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια μετρούν τιμές έως και πάνω από 150,00 ενώ μετρήσεις άνω του  1,00 θεωρούνται  θετικές για αντισώματα IgG  έναντι SARS-CoV-2.

Συνολικά 346 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στο προαναφερόμενο κέντρο έλαβαν μια τρίτη  αναμνηστική δόση  του εμβολίου BNT162b2 (Pfizer). Η μέση ηλικία των εμβολιαζόμενων ήταν τα  67 έτη (εύρος 64–73 έτη).Από αυτούς οι  215 ήταν γυναίκες και οι 131 άνδρες. Ο μέσος  χρόνος μεταξύ της πρώτης και της τρίτης δόσης εμβολίου ήταν 32 εβδομάδες. Σε όλους τους  εργαζόμενους  μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις των αντισωμάτων τους σε δύο δείγματα , εκ των οποίων το πρώτο ήταν προ της χορήγησης της τρίτης δόσης   και το   δεύτερο  περίπου 10 ημέρες μετά τη χορήγηση της αναμνηστικής δόσης . Σε όλους τους συμμετέχοντες οι μετρήσεις (ADGIA Centaur SARS-CoV-2 IgG) έδειξαν αύξηση πάνω από το 150  από το αρχικό μέσο όρο του 3,67.  Σε δύο μόνο  λήπτες του εμβολίου δεν παρατηρήθηκε μετρούμενη αντίδραση  μετά την ανοσοποίηση για λόγους που δεν είναι ακόμη γνωστοί (μια μελέτη παρακολούθησης βρίσκεται σε εξέλιξη). Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ορισμένες μελέτες που δημοσιεύθηκαν τους τελευταίους 4 μήνες περιέγραψαν την ανοσιακή  απάντηση μετά από  μια τρίτη δόση εμβολίων COVID-19 σε λήπτες μεταμόσχευσης οργάνων οι οποίοι βρίσκονταν σε  ανοσοκαταστολή. Αυτή η εργασία είναι η μεγαλύτερη αναφορά μιας τρίτης δόσης εμβολίου BNT162b2 σε εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Συμπερασματικά τα αποτελέσματά της μελέτης  δείχνουν υψηλή ανοσοσιακή απάντηση  μετά τη χορήγηση της τρίτης δόσης σε εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι είναι γενικά ανοσοεπαρκείς. Απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση για να εξακριβωθεί η επίδραση μιας τρίτης δόσης στα κλινικά αποτελέσματα, όπως συμπτωματική ασθένεια, νοσηλεία και θάνατος.