Ενημέρωση για τις εξελίξεις αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19

Η Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οδεύοντας προς την τέταρτη δεκαετία της λειτουργίας της συνεχίζει να επιτελεί το πολύπλευρο κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό της έργο. Έχοντας απόλυτη επίγνωση του σημαντικού κοινωνικού της ρόλου, αναλαμβάνει να ενημερώνει τους πολίτες και την επιστημονική κοινότητα για τις καταιγιστικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19.

Δείτε εδώ περισσότερα.