Επιτροπή Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης της Γ’ Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία» απαρτίζεται από ιατρούς, μέλη και συνεργάτες της Κλινικής με πλούσια κλινική, ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία, και έχει επικεφαλής τον Διευθυντή της Κλινικής Καθηγητή Κωνσταντίνο Ν. Συρίγο. Σκοπός της Επιτροπής είναι η οργάνωση του προγράμματος εκπαίδευσης των φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, η οργάνωση και λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Master) «Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα» καθώς και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, νοσηλευτών και επαγγελματιών υγείας γενικότερα.

Αναλυτικότερα, το έργο της Επιτροπής περιλαμβάνει:

 • Την επιλογή, καθοδήγηση, επίβλεψη και αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων, που καλύπτουν ευρύ φάσμα της ιατρικής επιστήμης και έρευνας, με έμφαση στο αντικείμενο της ογκολογίας.
 • Το σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών πρωτοκόλλων/προγραμμάτων, σε συνεργασία και με άλλους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, ελληνικούς ή διεθνείς.

Την Επιτροπή Εκπαίδευσης αποτελούν οι:

 • Βάσσος Δημήτριος, Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, ΓΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
 • Γκιόζος Ιωάννης, Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, ΓΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
 • Γράψα Δήμητρα, Κυτταρολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, ΓΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
 • Δημακάκος Ευάγγελος, Παθολόγος-Αγγειολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, ΓΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
 • Κιαγιά Μαρία, Ειδικός Παθολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, ΓΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
 • Κοντοπύργιας Γεώργιος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Metropolitan»
 • Κοττέας Ηλίας, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, ΓΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
 • Μουρούτη Νίκη, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, ΓΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
 • Σκούρας Βασίλης, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ
 • Χαρπίδου Ανδριανή, Πνευμονολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, ΓΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
 • Καΐρη Μαργαρίτα, Γραμματεία Εκπαίδευσης, Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, ΓΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»