Φοιτητές Ιατρικής 6ου, 7ου, 8ου, 11ου και 12ου εξαμήνου

Βασική προτεραιότητα και μέριμνα της Γ’ Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, είναι η εκπαίδευση των φοιτητών με την παροχή θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εκπαίδευσης στους θαλάμους ασθενών της Κλινικής.

Κατά το χειμερινό (7 ο ) εξάμηνο οι φοιτητές Ιατρικής του 4 ου έτους ασκούνται στην Κλινική Σημειολογία και Νοσολογία. Η εκπαίδευση στηρίζεται στη συζήτηση κλινικών περιπτώσεων και στην πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να περάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με τους ασθενείς μας αλλά και με το επιστημονικό δυναμικό της Κλινικής, ώστε να επιλέξουν πρότυπα συμπεριφοράς, να διδαχτούν σεβασμό στον άρρωστο και τους συναδέλφους τους, συνέπεια στα καθήκοντά τους, πειθαρχία στους κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης, ταπεινότητα στη συμπεριφορά τους και συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης του Ιατρικού Λειτουργήματος.

Σε θεωρητικό επίπεδο, η εκπαίδευση στηρίζεται στον Τόμο «Κλινικές Ασκήσεις στην Παθολογία», προϊόν συλλογικής δουλειάς όλου του επιστημονικού δυναμικού της Κλινικής και στο σύγγραμμα «Κλινική Σημειολογία και Διαγνωστική» του αείμνηστου Καθηγητή και πρώην Διευθυντή της Κλινικής Γεωργίου Αραπάκη.

Στο αμφιθέατρο της Κλινικής μας οι φοιτητές διδάσκονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή τις βασικές αρχές της Παθολογίας κατά τις ώρες 8:30-10:00. Ακολούθως, οι φοιτητές μας κατανέμονται για πρακτικούς και εκπαιδευτικούς λόγους σε 2 ομάδες, που εναλλάξ είτε ασκούνται στους θαλάμους των ασθενών κατά τις ώρες 10:30-12:00 είτε, κατά τις ίδιες ώρες, συνεχίζουν με πρακτική άσκηση από αμφιθεάτρου.

Επιπροσθέτως, οι τεταρτοετείς φοιτητές, συμμετέχουν στις εφημερίες της Κλινικής, ερχόμενοι σε άμεση και ουσιαστική επαφή με την κλινική πράξη. Φυσικά, για να είναι εποικοδομητική και πρακτικά επωφελής για τους ίδιους, η συμμετοχή στις εφημερίες λαμβάνει χώρα σε μικρές ομάδες φοιτητών, με την επίβλεψη ειδικευόμενου και ειδικευμένου ιατρού. Όλο το ιατρικό προσωπικό της Κλινικής, μέλη ΔΕΠ, ιατροί του ΕΣΥ, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι και Επιστημονικοί Συνεργάτες, μετέχουν στο διδακτικό έργο και στην εκπαίδευση των φοιτητών.

Ανάλογο είναι και το πρόγραμμα διαλέξεων και άσκησης για τους φοιτητές του 8 ου εξαμήνου, που διδάσκονται τις θεμελιώδεις γνώσεις της Διαφορικής Διαγνωστικής σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.

Εξυπακούεται ότι όλες τις ώρες και ημέρες το δυναμικό της Κλινικής είναι πρόθυμο και διαθέσιμο για περαιτέρω επιστημονική βοήθεια στους φοιτητές, γεγονός που συμβάλλει στην εναργέστερη κατανόηση της Παθολογίας και των εξειδικεύσεών της. Σε μια εποχή που οι επιστημονικές γνώσεις αθροίζονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, η Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική επενδύει στο μέλλον της Ιατρικής παρέχοντας στους φοιτητές της ένα καινοτόμο σύγγραμμα με πραγματικά περιστατικά, που παρουσιάζονται με τρόπο διαδραστικό και ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσουν εφαλτήριο για την εμβάθυνση και εμπέδωση της Ιατρικής γνώσης των ερχόμενων γενεών.