Γαστρεντερολογία (2)

Θέμα: 

Βιβλιογραφική παραπομπή

 • BRITISH SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY GUIDANCE FOR MANAGEMENT OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASE DURING THE COVID-19 PANDEMIC.
  ennedy NA, et al.
  Gut. 2020 Jun;69(6):984-990.

Κύρια σημεία

 • Διάκριση ασθενών με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου σε 3 κατηγορίες με βάση τη διαστρωμάτωση κινδύνου για σοβαρή COVID-19.
 • Στην ομάδα υψηλού κινδύνου ανήκουν:α) ηλικία ≥70 ετών ήκάποια συννοσηρότητα (καρδιοαναπνευστική, ΑΥ, ΣΔ κ.ά) που λαμβάνουν οποιαδήποτε θεραπεία, εκτός μονοθεραπείας με αμινοσαλικυλικά, β) θεραπείαμε στεροειδή ≥20 mg πρεδνιζολόνης (ή ισοδύναμου) ημερησίως, ή πρόσφατη έναρξη βιολογικής θεραπείας μαζί με ανοσοτροποποιητικό (ή στεροειδή), γ) μέτρια ή σοβαρή ενεργός νόσοςπου δεν ελέγχεται ικανοποιητικά, δ) παρεντερική σίτιση (π.χ. ασθενείς με βραχύ έντερο).
 • Ομάδα μέσου κινδύνου: ασθενείς υπό βιολογική/ανοσοτροποποιητική θεραπεία ή στεροειδή και δεν υπάγονται στην ομάδα υψηλού κινδύνου.
 • Ομάδα χαμηλού κινδύνου: ασθενείς υπό μονοθεραπεία με αμινοσαλικυλικά ή τοπικές αγωγές με νόσο σε ύφεση.
 • Η στρατηγική πρόληψης στους ασθενείς αυτούς βασίζεται κυρίως στην κοινωνική αποστασιοποίηση για τις ομάδες χαμηλού και μέσου κινδύνου και στην ατομική θωράκιση (shielding) για την ομάδα υψηλού κινδύνου.
 • Δε συστήνεται . διακοπή θεραπείας, παρά μόνο η χρήση υποκατάσταστων στεροειδών (πχ. βουδεσονίδης) αντί κλασσικών στεροειδών επί ενδείξεων βάσει της κρίσης του θεράποντος.

Πρακτική σημασία

 • Με βάση τη διαστρωμάτωση του κινδύνου στους πάσχοντες από ΙΦΝΕ η Βρετανική Γαστρεντερολογική Κοινότητα ενθαρρύνει τη συνέχιση των θεραπειών και τονίζει τη σπουδαιότητα των μέτρων ατομικής προφύλαξης