Γαστρεντερολογία

Θέμα: 

Βιβλιογραφική παραπομπή

  • COVID-19 INFECTION IN CROHN'S DISEASE UNDER TREATMENT WITH ADALIMUMAB
    Tursi A, et al. Gut. 2020:gutjnl-2020-321240.

Κύρια σημεία

  • Περίπτωση άνδρα 30 ετών με νόσοCrohnο οποίος εισήχθη με εμπύρετο λοίμωξη αναπνευστικού και διαπιστώθηκε θετικός για Covid-19
  • Ο ασθενής έπασχε από Crohnειλεΐτιδα και λάμβανε μεσαλαζίνη peros και adalimumab 40 mg ανά 14 ημέρες ΥΔ. Η νόσος παρουσίαζε ύφεση από 2ετίας. Δεν εμφάνιζε άλλη συννοσηρότητα.
  • Κατά την εισαγωγή εμφάνιζε ήπια υποξυγοναιμία και στοιχεία διάμεσης φλεγμονής πνευμόνων. Δείκτες φλεγμονής αρνητικοί. Δε χορηγήθηκε ειδική θεραπεία
  • Σημειώθηκε ταχύτατη βελτίωση συμπτωμάτων και ακτινολογικής εικόνας μέχρι την 5η ημέρα νοσηλείας και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα από το γαστρεντερικό.

Πρακτική σημασία

  • Παρά τη γενική θεώρηση ότι οι βιολογικές θεραπείες καθιστούν τους ασθενείς με ΙΦΝΕ ευπαθείς στη SARS-CoV-2 λοίμωξη,υπάρχουν ενδείξεις ότι οι anti-TNFπαράγοντες, όπως το adalimumab, ίσως διαδραματίζουν θεραπευτικό ρόλο, γεγονός που πιθανόν αποδίδεται στην υπερέκφραση του TNFα στο σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας