Λοιμώξεις

Θέμα: 

Bιβλιογραφική παραπομπή

Kύρια σημεία

  • Αναδρομική μελέτη ενός κέντρου σε 92 ασθενείς με επιβεβαιωμένη COVID από 19/1 έως 19/3/2020, ZhejiangProvince, Κίνας
  • Ελέγχθηκε το ιικό φορτίο εκκρίσεων από το κατώτερο αναπνευστικό – πτύελα με Ct-RT-PCR.
  • Βαρύτερα πάσχοντες είχαν υψηλότερο ιικό φορτίο από ήπια πάσχοντες και  στις εξής  δύο πιθανές περιπτώσεις: 1) βαρύτερα με ηπιότερα πάσχοντες κατά την εισαγωγή και 2) κατά τη νοσηλεία όσοι από τους αρχικά σε καλή κατάσταση επιδεινώθηκαν σε σχέση με τους παραμένοντες σε καλή κατάσταση

Πρακτική σημασία

  • Πρώιμη αντιική αγωγή ίσως βελτιώσει την πρόγνωση μειώνοντας το ιικό φορτίο.