Χαρπίδου Γ. Ανδριανή

Όνομα: 
Χαρπίδου Γ. Ανδριανή
Ειδικότητα: 
Πνευμονολόγος
Προσωπικό στο: 
Ογκολογική Ημερήσια Νοσηλεία
Ιδιότητα: 
Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών

Ολοκλήρωσε την προπτυχιακή της εκπαίδευση στην Ιατρική Σχολή των Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών το 1994 και έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Πνευμονολογίας  στην Αθήνα μετά από εκπαίδευση στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακα «Σωτηρία» το 2002. Από νωρίς είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ογκολογία Θώρακα και τις Κλινικές Μελέτες. Το 2007 ολοκλήρωσε την εξειδίκευσή της στο πεδίο ανάπτυξης και διεξαγωγής κλινικών μελετών στην Vienna School of Clinical Research στην Βιέννη, Αυστρία. Το 2010 ολοκλήρωσε την διδακτορική της διατριβή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο « Η έκφραση παραγόντων νεοαγγειογένεσης σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα» με βαθμό «Άριστα».  Από το 2007 οργάνωσε και είναι υπεύθυνη του Γραφείου Κλινικών μελετών της Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ και Ακαδημαϊκός Υπότροφος του ίδιου ιδρύματος.  Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 80 κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ, ΙΙΙ, ΙΙβ και IV, εβδομήντα (70) από τις οποίες «registration studies», σχεδιασμένες σύμφωνα με τις υποδείξεις του FDA, ΗΠΑ. Είναι μέλος διεθνών και εθνικών ιατρικών επιστημονικών ομάδων με αντικείμενο την ογκολογία και την πνευμονολογία όπως η International Association of Lung Cancer(IASLC), ηEuropean Society of Medical Oncology (ESMO), του American College of Chest Physicians (ACCP),της οποία είναι και Fellow, η European Respiratory Society (ERS) και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). Είναι κριτής-αξιολογητής σε πολλά διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Είναι διατελέσει μέλος της Reviewer Committee of the European Respiratory Society College of Experts και της επιτροπής εκπαίδευσης της ίδιας επιστημονικής εταιρείας για την Adult Respiratory Medicine Task Force καθώς και υπεύθυνη της διοργάνωσης του σεμιναρίου πρακτικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης της ERS: Multi-disciplinary Care in Thoracic Oncology, Skills Course. Το 2020 εκλέχτηκε μετά από εκλογική διαδικασία   Γραμματέας της ομάδας καρκίνου πνεύμονα της ίδιας εταιρείας. Έχει διατελέσει συντονίστρια της ομάδας Καρκίνου Πνεύμονα και στην Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία το διάστημα 2010-2014.  Συμμετέχει στη προπτυχιακή εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής του ΕΚΠΑ και είναι μέλος της επιτροπής εκπαίδευσης και εξετάσεων δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΚΠΑ. ¨Έχει διατελέσει πρόεδρος και έχει προσκληθεί ως ομιλήτρια σε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Έχει 48 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και είναι συγγραφέας σε δύο Διεθνείς και τρεις Ελληνικούς Ιατρικούς Τόμους ενώ είναι Συντάκτης ενός Ιατρικού Τόμου με θέμα την Ογκολογία Θώρακα.  Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις κλινικές μελέτες στην ογκολογία θώρακα  και την μεταφραστική έρευνα στον καρκίνο.