Κοττέας Ηλίας

Όνομα: 
Κοττέας Ηλίας
Ειδικότητα: 
Παθολόγος - Ογκολόγος
Προσωπικό στο: 
Ογκολογική Ημερήσια Νοσηλεία
Ιδιότητα: 
Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ

Τρέχουσες θέσεις:

Ακαδημαϊκές:

 • Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας (2021-)
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπήςκαι διδάσκων σε 2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Διδιάσκων σε 4 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
 • Συντονιστής στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα “Κατ΄επιλογήν Ογκολογία”

Κλινικές:

 • Επίβλεψη λειτουργίας Ογκολογικής Μονάδας, Νοσοκομείο «Σωτηρία»
 • Διδασκαλία σε φοτητές ιατρικής  3ου, 4ου, 5ου, 6ου ΄έτους από το 2014.

Διοικητικές:

 • Ιδρυτικό μέλος του Ογκολογικού Κέντρου Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (Ο.ΚΙ.Β.Ε.Ε) από το 2011
 • Συμμετοχή στην διοργάνωση>50 ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

Αναγνώριση

 • Αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ογκολογική Κοινότητα (2016)
 • Απόφοιτος του Vienna School of Clinical Research
 • Μέλος σε διεθνείς και ελληνικούς ιατρικούς συλλόγους
 • Διοργανωτής πρόεδρος καιπροσκεκλημένος ομιλητής σε πολυάριθμα διεθνή και ελληνικά συνέδρια
 • Μέλος Οργανωτικών και Επιστημονικών επιτροπών σε πολυάριθμα διεθνή και ελληνικά συνέδρια
 • Συγγραφέας σε 32 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις μετά από αξιολόγηση με 500 βιβλιογραφικές αναφορές
 • Συγγραφέας σε 4 κεφάλαια πολυθεματικών συγγραφικών τόμων
 • Συμμετοχή σε 47 αναρτημένες ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια
 • Έπαινος επιδόσεως από την Ελληνική Ακαδημία Κλινικής Ογκολογίας  στον Γυναικολογικό καρκίνo.

Eκπαίδευση:

 • Επιστημονικός Συνεργάτης: Ογκολογική Μονάδα, Νοσοκομείο «Η Σωτηρία» (2005-2008)
 • Ειδίκευση στην Παθολογία-Αιματολογία: Γ’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»(2008-2011)
 • Ειδίκευση στην Ογκολογία: Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική Ιωαννίνων (2011-2014)
 • Διδακτορική Διατριβή(PhD): Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών(2014)
 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Ογκολογική Μονάδα, Νοσοκομείο «Η Σωτηρία» (2014-2020)

Ερευνητικό έργο:

 • Συμμετοχή σε 9 πολυκεντρικές διεθνείς μελέτες φάσης ΙΙΙ
 • Επιβλέπον μέλος σε 15 ολοκληρωμένες διπλωματικές εργασίες Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων