Μπιρμπίλης Χάρης

Όνομα: 
Μπιρμπίλης Χάρης
Ειδικότητα: 
Επιμελητής A' Παθολόγος Αιματολόγος