Ραμφίδης Στ. Βασίλειος

Όνομα: 
Ραμφίδης Στ. Βασίλειος
Ειδικότητα: 
MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος
Υπευθυνος/η στο: 
Πολυδύναμο Ιατρείο Σαρκωμάτων
Ιδιότητα: 
Πανεπιστημιακός Συνεργάτης

Ο Βασίλειος Ραμφίδης MD, MSc είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2006) ως φοιτητής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και απέκτησε τον τίτλο της ιατρικής ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν (2016).

Στα πλαίσια της εξειδίκευσής του στον καρκίνο του πνεύμονα απέκτησε αρχικά με πλήρη υποτροφία το Master του ΕΚΠΑ «Ογκολογία Θώρακος: Σύγρχονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα» (2011), στο οποίο αποτελεί μέλος της επιτροπής εκπαίδευσης. Εκπαιδεύτηκε ως research fellow στο τμήμα του καρκίνου του πνεύμονα στο University of Pittsburgh Cancer Institute, Pittsburgh, PA, USA (2013) και μετεκπαιδεύτηκε στην Ογκολογική Μονάδα της ΄Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής στο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» (2019).

Παράλληλα έχει εξειδικευτεί και στο σάρκωμα έχοντας επισκεφθεί ως visiting scholar τα ακόλουθα κέντρα σαρκωμάτων Instituto dei Tumori, Milan, ITALY (2017), Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA, USA (2018), Centre de Leon Berard, Lyon, FRANCE (2019) και ως honorary observer στο Royal Marsden Hospital, London, UK (2018). Μετεκπαιδεύτηκε στο σάρκωμα στην Ογκολογική Μονάδα της Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινιής στο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» (2019), όπου και οργάνωσε το πολυδύναμο ιατρείο σαρκωμάτων και ορίστηκε υπεύθυνος του συγκεκριμένου ιατρείου.

Διατελεί Πανεπιστημιακός Συνεργάτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ογκολογική Μονάδα της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία”, επιμελητής της Ογκολογικής Κλινικής του 251Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας και υποψήφιος Διδάκτωρ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε σημαντικά διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια και έχει πλούσια συγγραφή επιστημονικών άρθρων και μελετών σε διεθνή και ελληνικά ιατρικά συγγράμματα και περιοδικά