Τρόντζας Παναγιώτης

Όνομα: 
Τρόντζας Παναγιώτης
Ειδικότητα: 
Ρευματολόγος
Υπευθυνος/η στο: 
Ρευματολογικό Κέντρο
Ιδιότητα: 
Επιστημονικός Συνεργάτης Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής ΓΝΑ «Η Σωτηρία»

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1960. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1985 και έλαβε την ειδικότητα της Ρευματολογίας το 1995. Ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 2000.

Εργάσθηκε επί 22 έτη, ως ειδικευμένος Ρευματολόγος  στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα υγείας (Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής στο 3ο Νοσοκομείο ΙΚΑ, και κατόπιν στα ΓΝΑ «Πολυκλινική» και «Ευαγγελισμός» μέχρι το 2014).

Δημοσίευσε 11 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή ιατρικά περιοδικά (pubmed) και 16 σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, εξέδωσε 2 επιστημονικά βιβλία και παρουσίασε 75 ερευνητικές ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά ιατρικά συνέδρια.

Οργάνωσε, ως πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής, 36 Πανελλήνια Ιατρικά Συνέδρια στην Ελλάδα και έδωσε περίπου 350 διαλέξεις σε ιατρικές επιστημονικές εκδηλώσεις.  

Υπήρξε μέλος της Επιτροπής-Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών (2001), της Επιτροπής εγκρίσεως καινοτόμων φαρμάκων (2013), ενώ συνεργάσθηκε τον ΗΔΙΚΑ για την εφαρμογή των θεραπευτικών ρευματολογικών πρωτοκόλλων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση (2013-2015).

Εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, www.ere.gr), θεσμικού φορέα των Ελλήνων Ρευματολόγων, τη διετία 2015-2016.

Είναι ιδρυτής και πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ, www.epemy.gr) συνεχώς από το 2010.