Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: Έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση»

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση»

Το ανωτέρω Πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα, οδηγεί στη λήψη διπλώματος Master of Science (MSc) και έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο πεδίο της ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών ουσιών και ιατρικών τεχνολογιών, της αξιολόγησης, έγκρισης και τιμολόγησης καθώς και της κυκλοφορίας τους, τόσο σε θεωρητικό και  ερευνητικό, όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Δημοσίων Οργανισμών στο χώρο της Υγείας, σε στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων, σε επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, βιολόγους, χημικούς κ.ά.) που δραστηριοποιούνται στην κλινική έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τεχνολογιών, καθώς και σε όσους ασχολούνται με τις διαδικασίες έγκρισης, αξιολόγησης, τιμολόγησης και κυκλοφορίας προϊόντων στον χώρο της υγείας.

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να συνδυάζει μοναδικά την ακαδημαϊκή γνώση και την πρακτική τεχνογνωσία, απόλυτα εναρμονισμένα στις ιδιαιτερότητες και ανάγκεςτης σύγχρονης κοινωνικοπολιτικής ελληνικής κατάστασης και της φαρμακευτικής αγοράς.

Οι φοιτητές του Προγράμματος, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου διαλέξεις, από καθηγητές Πανεπιστημίου, διακεκριμένους ερευνητές, εκπροσώπους φορέων και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία και ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη τεχνολογιών, στην παροχή υπηρεσιών, στη λειτουργία ελεγκτικών και ρυθμιστικών αρχών και στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας.

Οι βασικές ενότητες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, καλύπτουν αντικείμενα απαραίτητα για τη διαμόρφωση μιας συνολικής αλλά και εξειδικευμένης γνώσης στα ακόλουθα πεδία:

 • Μεθοδολογία της Έρευνας - Βιοστατιστική
 • Γενικές Αρχές Χημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
 • Συστημική Εξατομικευμένη Ιατρική – Βιοπληροφορική
 • Προκλινική και Κλινική Ανάπτυξη Φαρμάκου
 • Φαρμακολογία, Φαρμακοεπιδημιολογία και Φαρμακοεπαγρύπνηση
 • Ρυθμιστικές Αρχές: Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
 • Φροντίδα και Συστήματα Υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • Πρόσβαση στο φάρμακο και συσχέτιση με τη θεραπευτική του αξία
 • Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας
 • Αρχές Διαπραγμάτευσης, Τιμολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκου
 • Βασικές Αρχές Φαρμακευτικού Marketing και Market Access
 • Αρχές και Εφαρμογές Πολιτικών Υγείας.

Παράλληλα με τη φοίτηση τους, οι σπουδαστές του προγράμματος θα συμμετέχουν σε συνέδρια, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και διαδραστικά φροντιστήρια για περαιτέρω απόκτηση σχετικής εμπειρίας, ενώ θα ετοιμάσουν και δικές τους παρουσιάσεις. Επιπλέον θα έχουν την ευκαιρία πρακτικής άσκησης σε κέντρο κλινικής έρευνας.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καταξιωμένα μέλη του ΕΚΠΑ, στελέχη Δημοσίων Οργανισμών και της Φαρμακοβιομηχανίας με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο. Επιστημονικός Υπεύθυνος, του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Κ.Ν. Συρίγος.

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 15 Φεβρουαρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Π.Μ.Σ., τις διαδικασίες εγγραφής, το διδακτικό και άλλο προσωπικό μπορούν να αναζητηθούν στους διαδικτυακούς τόπους sotiria-meduoa.gr και school.med.uoa.gr, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: drugdevelop@med.uoa.gr