Τμήμα Κλινικών Μελετών Γ' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής

Ως Κλινικές Μελέτες χαρακτηρίζονται ερευνητικά προγράμματα που έχουν στόχο την ανάπτυξη νέων και πιο αποτελεσματικών φαρμάκων. Σκοπός τους είναι να ελέγχουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια νέων φαρμάκων και θεραπευτικών στρατηγικών σε ένα προστατευμένο θεσμικά περιβάλλον πριν αυτά εγκριθούν ή απορριφθούν από τις ρυθμιστικές και ελεγκτικές αρχές για χρήση στον άνθρωπο.

Η Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο καλά στελεχωμένα και οργανωμένα Τμήματα  Κλινικών Μελετών με ενεργή συμμετοχή στο ερευνητικό γίγνεσθαι του τομέα της. Οι περισσότερες από τις Μελέτες που διενεργεί είναι διεθνείς, σε συνεργασία με μεγάλα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α.

Από το 2002 έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 100 μελέτες φάσεων II, III και IV. Αρκετές από τις Μελέτες αυτές οδήγησαν στην έγκριση νέων φαρμάκων από τους οργανισμούς Food and Drug Administration (FDA) και European Medicines Agency (EMA). Τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται πλέον στην καθημερινή κλινική πρακτική. Επιπλέον, 5 Μελέτες χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών από τους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς. Έχει εκπονήσει επίσης 2 Ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος μελέτες (Investigator Initiating Trials) με σημαντικές δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια και Επιστημονικά Περιοδικά ενώ συμμετέχει και σε προγράμματα πρώιμης πρόσβασης ασθενών σε φάρμακα. Με αυτό τον τρόπο έχουμε πετύχει την χορήγηση πρωτοποριακών θεραπειών στους ασθενείς μας αλλά και τη διεθνή αναγνώριση του Κέντρου μας.

Το Τμήμα Κλινικών Μελετών της Γ’ΠΠ διαθέτει αναγνώριση πιστοποίησης ποιότητας σύμφωνα με το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης EN ISO 9001:2008, TUV NORD, TUV HELLAS και είναι μέλος των μεγαλύτερων δικτύων ερευνητικών κέντρων στο κόσμο (TransCelerate, Inspire Sites etc). Είναι στελεχωμένο με 6 ιατρούς και 3 συντονιστές κλινικών μελετών οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια και ειδική εκπαίδευση στην εφαρμογή των κανόνων ορθής κλινικής πρακτικής και της διεξαγωγής κλινικών μελετών.   Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην εξέλιξη της θεραπευτικής, αλλά και στην αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών μας με τον πιο σύγχρονο και καινοτόμο τρόπο, μέσα στα πλαίσια της δημόσιας υγείας.