Συνεχής Ενημέρωση

Η πανδημία COVID-19, που προκαλείται από τον SARS-CoV-2, εξακολουθεί να προκαλεί παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας.

Οι ιατροί της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», ενός από τα νοσοκομεία που δέχτηκε το...

Η πανδημία COVID-19, που προκαλείται από τον SARS-CoV-2, εξακολουθεί να εμποδίζει την επιστροφή στην προηγούμενη ζωή μας  παγκόσμια.  Οι  ΗΠΑ χρειάζονται μια στρατηγική για μια «νέα κανονικότητα» διαβίωσης που περιλαμβάνει και τον COVID-19. Αυτό...

Η πανδημία COVID-19, που προκαλείται από τον SARS-CoV-2, εξακολουθεί να προκαλεί παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας. Οι ιατροί της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», ενός από τα νοσοκομεία που δέχτηκε το μεγαλύτερο...

Αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει χαμηλά ποσοστά ορομετατροπής (58% μετά τη δεύτερη δόση) σε λήπτες μοσχεύματος συμπαγών  οργάνων οι οποίοι  είχαν λάβει  εμβόλιο mRNA έναντι του  SARS-CoV-2. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Γαλλική Εθνική Αρχή για την...

Το εμβόλιο Pfizer-BioNTech mRNA COVID19 (BNT162b2) βρέθηκε να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό έναντι της συμπτωματικής λοίμωξης SARS-CoV-2, με  την αποτελεσματικότητα του  εμβολίου να φθάνει το  94% σε τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή ενώ η ...

Η πανδημία COVID-19, που προκαλείται από τον SARS-CoV-2, εξακολουθεί να προκαλεί παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας. Οι ιατροί της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», ενός από τα νοσοκομεία που δέχτηκε το μεγαλύτερο...

Ο εμβολιασμός με 2 δόσεις του εμβολίου BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) αναφέρεται ότι  παρέχει 95% προστασία από το COVID-19. Επίσης είναι γνωστό ότι  η σοβαρότητα της νόσου από τον ιό COVID-19 αυξάνει με ανάλογα με την αύξηση της  ηλικίας του...

Περίπου το 20% των παραπάνω από  του συνηθισμένους αριθμούς  θανάτων που καταγράφηκαν  στις ΗΠΑ για το έτος 2020 δεν αποδόθηκε  στον COVID-19. Αυτοί οι επιπλέον  θάνατοι περιελάμβαναν θανάτους που προκλήθηκαν από τον COVID -19 αλλά δεν είχαν...

Tα παιδιά μπορούν να βιώσουν μετα-ιϊκά σύνδρομα SARS-CoV-2, αλλά δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό επηρεάζονται από το long COVID. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας περιορίζονται κυρίως σε επιλεγμένους πληθυσμούς χωρίς σύγκριση με ομάδες ελέγχου...

Περίπου  4 εκατομμύρια παιδιά στις ΗΠΑ έχουν μολυνθεί από τον COVID-19 έως  τον Μάιο του 2021 , κι ενώ τα περισσότερα παιδιά είχαν ήπια ή καθόλου συμπτώματα, χιλιάδες νοσηλεύτηκαν και αρκετά από αυτά  απεβίωσαν . Οι ιατροί της Γ’ Πανεπιστημιακής...